Modern in 1904

Over Pakschuit Nooit gedacht

De motorpakschuit ‘Nooit Gedacht’ is een verre nazaat van de trekschuit. Aan het scheepje is goed te zien dat haar wortels in de zeventiende eeuw liggen. Aan de andere kant was de ‘Nooit Gedacht’ bij de bouw in 1904 een hypermodern schip. Het werd bij de bouw al uitgerust met de eerste commercieel levensvatbare verbrandingsmotor in de Nederlandse binnenvaart: de Van Rennes petroleum-motor. Lees meer over de geschiedenis van de pakschuit.

Ruim 120 jaar geschiedenis in een superkorte opsomming

De pakschuit in cijfers

Is dit toch wat te beknopt? Lees meer over de geschiedenis van de trekvaart in Zuid-Holland, Pakschuit Nooit Gedacht, de Van Rennes Petroleummotor.

1904
Bouwjaar
2014
Restauratie compleet
1 pk
Echte paardenkracht
20 liter
Petroleummotor (levert 18 pk)
berichten over de pakschuit en de vrijwilligers

Laatste nieuws