Een mooie middag op de Rotte

zomaar

 

Wat komt de pakschuit toch op mooie plekken.