Fonds 1818 doneert 3500 euro voor brandblusinstallatie

rennes-1

Zeldzame Van Rennes petroleummotoren zijn vooral te vinden in musea of in particuliere verzamelingen aan de wal. Een werkende Van Rennes (1904) in een schip als de Nooit Gedacht is zeer uitzonderlijk. Onderhoud en bediening vereisen echter kennis en kunde, niet alleen in technische zin maar ook de (brand)veiligheid verdient alle aandacht.

Om de veiligheid van passagiers en bemanning verder te waarborgen heeft het stichtingsbestuur besloten tot aanschaf van een (kostbaar) automatisch brandblussysteem in de motorkamer. Voor een bijdrage in de hoge kosten is in december 2014 een aanvraag ingediend bij Fonds 1818 dat destijds ook heeft bijgedragen aan de restauratie van de pakschuit. Fonds 1818 steunt en stimuleert verenigingen, stichtingen in de regio bij het uitvoeren van maatschappelijke projecten, o.a. op het gebied van cultuur en educatie. In februari kwam het mooie nieuws dat onze aanvraag heeft geresulteerd in een donatie  van € 3500,-. Dit bedrag dekt slechts een deel van de kosten maar dankzij de donatie kan nu worden gestart met het werk dat vooraf moet gaan aan installatie van het blussysteem zelf.