GLÜCK AUF

logo_mijnbouwkundige_vereeniging


Deze oude mijnwerkersgroet zal ongetwijfeld gaan klinken aan boord van de Nooit Gedacht. Het Nederlands Jenever Festival in Schiedam op 11 en 12 juni zal namelijk worden bezocht door een aantal leden van de Mijnbouwkundige Vereeniging (MV) en de terugtocht naar Delft wordt volbracht met de pakschuit. De MV is de studievereniging van Technische Aardwetenschappen (vroeger Mijnbouwkunde) van de TU Delft. De dubbele letter e in de naam is geen spelfout want de MV – opgericht in 1892 – behoort tot een van de oudste studieverenigingen van de TU. Zijn eerste petroleummotor presenteerde Van Rennes in 1891 en zo is er zelfs een historische link tussen de MV en de bijzondere voorstuwing van de pakschuit.