Insteekhaven Porceleyne Fles

insteekhaven

Op 30 november 2016 organiseerde de Erfgoedtafel Trekvaarten van de provincie Zuid Holland de feestelijke ingebruikname van de insteekhaven bij de Poceleyne Fles. Aan de pakschuit was gevraagd hier een bijdrage aan te leveren, tezamen met 4 andere schepen: de Delftsche motorsleper IJsvogel, de Vliet van de provincie en twee fluistersloepen van Canal Hopper Delft. Met het hijsen van de vlaggen van de initiatiefnemers en het heffen van de  champagneglazen is de haven officieel in gebruik genomen. Dit markeert tevens de start van de nieuwbouw op het aangrenzende bouwterrein. Met de nieuwe aanlegplaatsen wordt het aantrekkelijker de Porceleyne Fles per boot te bezoeken. De verwachting is dat hiervoor nieuwe arrangementen zullen worden aangeboden.