AANLEG BRANDBLUS-SYSTEEM

GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA

Voor aanvang van het vaarseizoen in 2015 lukte het niet meer maar inmiddels is de installatie van het automatische blussysteem in de motorkamer een eind op streek. De cylinder met blusmiddel en de leidingen zijn bevestigd. Er wordt onder andere nog gewerkt aan het vrijwel gasdicht maken van de motorkamer. Een lastige klus die inventiviteit vergt want niet alleen moeten allerlei doorvoeren worden gedicht maar ingeval van brand moet bijvoorbeeld ook de deur naar de motorkamer snel en volledig kunnen worden gesloten. Het streven is om de noodzakelijke voorzieningen zodanig uit te voeren dat het karakter van de mooie roef behouden blijft. Dat onze pakschuit vaart met een Van Rennes-petroleummotor is heel bijzonder en met dit moderne blussysteem wordt de veiligheid gediend. Het blusmiddel is heptafluorpropaan (CF3-CHF-CF3) dat de ozonlaag niet aantast. Het gas is bijna zes keer zwaarder dan lucht en bij brand stroomt het gas van boven naar beneden, verdrijft zo de zuurstof en dooft de brand. De aanleg van de installatie is financieel mogelijk gemaakt door een donatie van €3500 van Fonds 1818 en een donatie van €2000 van het Verbond van verzekeraars.

GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA