Van het bestuur

Vertrek

Boudewijn de Haas op de voorplecht van de pakschuit

Eind vorig jaar heeft Boudewijn de Haas zijn bestuurslidmaatschap opgezegd in verband met zijn verhuizing naar Eibergen in de Achterhoek. Boudewijn is sinds  de oprichting van de stichting in 2007 bestuurslid geweest. Als bestuurslid heeft hij veel historisch onderzoek verricht naar de geschiedenis van de trekvaart en naar de herkomst van de pakschuit. Daarnaast is Boudewijn steeds een trouwe en actieve schipper geweest. Zijn vrouw Carla heeft als vrijwilliger lange tijd de catering gecoördineerd.

Komst

Wim Weve (foto: Karl Flieger, Delft op Zondag).

Wim Weve is benoemd als nieuw bestuurslid. Wim werkte als bouwhistoricus bij de Delftse gemeentelijke monumentenzorg. Hij kende de pakschuit al toen die nog als woonark diende. De bijzondere schuine steven viel hem toen op. Later werd hij benaderd door havenmeester Jannie Zeer toen de pakschuit als woonark in opdracht van de gemeente ‘gesaneerd’ (gesloopt) moest worden. Met een ambtelijke notitie die voor behoud pleitte, droeg Wim al bij aan de redding van de pakschuit.

Het bestuur is nu dus weer op sterkte.