De nazaten

Tijdens de biervaart naar kloosterbrouwerij de Haagsche Broeder troffen leden van twee families uit de geschiedenis van de Nooit Gedacht elkaar. Rechts op de foto ziet u de achterkleindochter van W. H. Schram, de eerste eigenaar en opdrachtgever voor de bouw van de pakschuit. Links zit de kleinzoon van Hendrik van der Well, een van de broers die het schip kochten van Schram en het lang in de vaart hielden. Lees hier meer over de geschiedenis van de pakschuit.

Overigens was de tocht zeer nat. Niet alleen regende het gedurende de hele tocht (soms flink), ook werden er aan boord en tijdens het bezoek aan de brouwerij verschillende bijzondere bieren geproefd. Ondanks het weer was de stemming opperbest en de tocht bijzonder geslaagd.