Pakschuit Nooitgedacht bij de ophaalbrug van de Oostpoort te Delft.

Pakschuit Nooit Gedacht is een mooi voorbeeld van een Zuid-Hollandse pakschuit. Het schip werd in 1904 gebouwd bij scheepswerf Van Dam in Overschie voor schipper W.H. Schram uit Schiedam. Het is 19.40 meter lang en 3.40 meter breed. Voor de voortstuwing werd een 12 pk Van Rennes met liggende cilinder ingebouwd.

Na de bouw bevoer het schip de Zuid-Hollandse wateren en onderhield de schipper onder meer een dienst op Rotterdam. Rond 1914 werd het schip verkocht en voer het in hetzelfde vaargebied onder de naam Toerist nog vele jaren voor G. Van der Well uit Delft.

De motorpakschuit ‘Nooit Gedacht’ is een verre nazaat van de trekschuit. Aan het scheepje is goed te zien dat haar wortels in de 17e eeuw liggen. Het schip is gebouwd door een scheeps-bouwmeester die de oude houtbouwtechniek in geklonken staal heeft willen vertalen. De karakteristieke voorsteven en de doosconstructie op voor- en achterdek zijn hier mooie voorbeelden van. Ook het mastje om de aloude motor-trekschuit voort te jagen pronkt nog op het voordek.

De dekopbouw bestaat uit een stalen roef en een ruimconstructie, waarvan de zijden zijn opgebouwd uit uitneembare, houten luikjes. Handig om vracht te laden, maar ook onmiskenbaar de indeling van het eerste- en tweede klassenverblijf op de ‘oude’ trekschuit. De opbouw is net laag genoeg om ongestoord veel van de vaste bruggen in de steden van Zuid-Hollandte kunnen passeren.

Aan de andere kant was de ‘Nooit Gedacht’ in 1904 een modern schip. Het werd bij de bouw al uitgerust met de eerste commercieel levensvatbare verbrandingsmotor in de Nederlandse binnenvaart: een zuiggas petroleummotor vervaardigd door de firma Van Rennes.

Na de restauratie wordt het schip gebruikt voor rondvaarten en thematochten.