Nieuw toilet in de pakschuit

plee-1

Vooral op onze wat langere tochten bleek er bij onze gasten behoefte aan een toilet. Het wel aanwezige chemisch toilet voldeed niet. Daarom hebben we nu een echt toilet ingebouwd, dat wil zeggen een toilet met waterspoeling in een afgesloten ruimte. We gaan er van uit dat het comfort voor de passagiers en bemanning hiermee is gediend.