Nieuwe Jaagbrug

jaagbrug
De jaagbrug is een symbool van de trekvaart die eens zo belangrijk was voor het transport van mensen en goederen in de laaggelegen delen van Nederland. In 2012 heeft de Nooit Gedacht bijgedragen aan een succesvolle actie tot behoud van de enig overgebleven jaagbrug langs de Delftse Schie, daarbij voortgetrokken door het paard Tobias.
Het hoogheemraadschap Delfland trok zijn sloopplannen gelukkig in en de stad Delft aanvaardde het onderhoud. Enkele weken geleden verkeerde de kleine brug echter nog in deplorabele staat, maar eind juni blijkt dat zelfs een geheel nieuwe brug is gemaakt en dat plaatsing en aanleg in volle gang zijn.
Zo kan het dus ook. Bravo!
Vrijdag 11 juli a.s. zal de brug feestelijk worden geopend door de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en wij zullen als trekschuit – met paard – worden ingezet voor het vervoer van de genodigden.