Sint bevracht door Nooit Gedacht

verhuur-7

Ook dit jaar was de pakschuit weer present bij de glorieuze invaart van Sinterklaas in Delft op 22 november. Het prachtige weer droeg onmiskenbaar bij aan kleurrijke taferelen op het water tegen een hedendaagse Vermeer-achtergrond.

(Meer foto op onze facebook pagina Pakschuit-Nooitgedacht)